Atasözleri

Ya bu deveyi güdeceksin, yâda bu diyardan gideceksin.
Yabancı koyun kenara yatar.
Yağ yiyen it yüzünden belli olur.
Yağmur yağar, yarıklar kapanır.
Yakına erinen, uzağa yorulur.
Yalanla iman bir arada bulunmaz.
Yan yatan da, yer bir ekmek çamura batanda.
Yangına körükle gider
Yanık yerin otu, tez biter.
Yara gider, yeri gitmez.
Yarası olan gocunur.
Yarım elma, gönül alma.
Yarım hekim candan, yarım imam dinden eder.
Yarınki kazdan, bugünkü tavuk yeğdir.
Yarım doktor candan, yarım iman dinden eder.
Yarış atı çifte koşulmaz.
Yaş kesen, baş keser.
Yaşın yanında kuruda yanar.
Yatanın, yürüyene borcu vardır.
Yavaş atın çiftesi pek olur.
Yavuz atin yarası eksik olmaz.
Yavuz it ününü kendi arttırır.
Yavuz itin yarası eksik olmaz.
Yaz gününün yağmuruna güvenilmez.
Yaza çıkardım danayı, beğenmez oldu anayı.
Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
Yazın boku kışa katık olur.
Yazın gezeni, kışın bünelek tutar.
Yazın gölge hoş, kışın çuval bos.


Yazın yasa, kisin tasa oturulmaz.
Yedir beni, öveyim seni.
Yel eserken, harmanini savur.
Yerli kaya yerinden oynamaz.
Yılanı deri değiştirirken göremezsin.
Yiğidin anası tez ağlar.
Yiğit at yemini artırır.
Yokuş dibinde öküz yemlenmez.
Yol calisiz el delisiz olmaz.
Yol kenarındaki meyve ile hancının kızı çabuk olgunlaşır.
Yolcu yolunu bulur.
Yolda binen, belde iner.
Yoldan önce arkadaşını, evden önce komşunu seç.
Yörük sırtından kurban keser.
Yumulan gözün hatırı sayılmaz.
Yumurtada tüy bitmez.
Yük altında eşek anırmaz.
Yüz verdik astarını ister.
Zahmetsiz rahmet olmaz.
Zaman sana uymazsa, sen zamana uy.
Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.
Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.
Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.
Zenginin horozu bile yumurtlar.
Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
Zenginin mali dağdan aşar, fakirin eşeği yoldan şaşar.
Zenginin mali züğürdün çenesini yorar.
Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.
Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.
Zürafenın düşkünü, beyaz giyer kış günü.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir