Abdülhamid ve Yahudiler

Sultan ikinci aldülhamid devrinin en önemli meselelerinden biri, Yahudilerin filistine yerleşebilmek gayesiyle giriştikleri faaliyetlerdir.

Osmanlı demiryollarından büyük servet edinmiş olan baron hirş adlı Yahudi 1895 de öldü. Vasiyetinde, Yahudilere bir yurt kurulması için ikiyüzelli milyon frank bağışlamıştı. Bu yurdun yerini de belirlemişti: Arjantin… Dünyanın her yerinden göçmen kabul eden arjantinde toprak satın alınmasını ve göçmen Yahudilere verilmesini istemişti. Fakat Teodor Herlz adlı Yahudi işe karışınca Arjantinden vazgeçildi. Dünyadaki bütün Yahudileri Filistinde kurulacak bir yurda taşımak fikri ortaya atıldı.

Yahudilerin Abdülhamid Hana başvurmaları, işte bu karardan doğmuş ve birçok defa çeşitli kimseler aracılığıyla yapılan, hatta milyonlarca altın rüşvet teklifine kadar varan başvuruların tamamı sultan ikinci Aldülhamid tarafından reddedilmiştir. Yılmaz Öztuna “ Türkiye Tarihi”nde diyor ki : dünya Siyonist Teşkilatı, Padişaha milyonlarca altın rüşvet teklif ettiği halde, Filistine bir miktar yahudinin göçmesi müsadesini alamamıştı. “ Zaten Siyonist önderi teodor herzl de hatıratında, özetle, şöyle diyor:

Sultan Aldülhamid Han dedi ki: “… Ben bir karış dahi olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu imparatorluğu kanlarını dökerek kazanmışlardır.(….) Türk imparatorluğu Türk milletinindir, ben onun hiçbir parçasını veremem.(….) Ancak imparatorluğum parçalanırsa Yahudiler Filistini hiç karşılıksızda ele geçirebilirler, fakat yalnız bizim cesedlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir