Ahilik Nedir?

Ahi, kardeş demektir. Ahilik; kardeşlik, arkadaşlık, dostluk anlamına gelir. Ahilik, anadolu’da onüçüncü yüzyılda başlayıp, hızla gelişmiş; yiğitlik, cömertlik , mertlik, düşkünlere yardım, zulüm görenleri koruma gibi insani gayeler uğruna etkin biçimde teşkilatlanmıştır.

Ahi evran tarafından kurulmuş, yarı tarikat havasnda olan bu teşkilat, Mevlevilik ve Bektaşilik sıkı ilişkideydi. Düşmanına bile iyilik etmek, hiddetini yenmek, kendi muhtaç iken başkalarına vermek, affetmek gibi esaslara dayanan bir ahlak anlayışını topluma yerleştrimek, iş sahalarında adam yetiştirmek, üretimi arttırmak, çalışma sevgisini aşılamak, misafirperverlik, yoksulları korumak gibi toplumun yararıa olan prensipleri benimseyip yaşamayı gaye edinmiş, bunun yanında binicilik, silah kullanma, musıki gibi meziyetleri geliştirmeye de önem vermiştir.

Ahiler başlarına beyaz bir külah, ayaklarına da fütüvvet şalvarı giyerler. Külahlarının ucunda uzun bir şerit bulunur. Bellerinde silahları vardır. Daha çok zaviyelerde, mescid ve tekke gibi yerlerde toplanırlar. Zikirlerini toplu olarak özel zaviyelerinde gece yaparlarmış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir