Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgi

25 Nisan 1512’de kırkiki yaşında Osmanlı tahtına çıkan Yavuz Sultan Selim, sekiz sen beş ay süren bi saltanattan sonra elli yaşında vefat etmiştir. Saltanatı boyunca İ’la-yı Kelimetullah (İslam’ı yüceltip yayma) uğruna devamlı gaza peşinde koşan Yavuz, Türk tarihinin en büyük kahramanlarından biridir.

Müslüman Türk’ün şerefli evladı Yavuz, devletin içinde bulunduğu o günki şartları bütün çıplaklığıyla görmüş; anarşi devrine son vermek için, devleti ve milleti kurtarmak için en isabetli yolu seçip, haklı olarak kan dökmüş, hatta en yakınlarını dahi fedadan çekinmemiştir.

Yavuz’un şiddeti ve sertliğiyle dökülen kanların boşa gitmediği, alınan büyük sonuçlarla ortadadır. En başta Doğu Anadolu’ya sahip olarak Anadolu Türk birliğini sağlamış, böylece anayurdumuzun ebedi birliğini sağlamlaştırmıştır. Osmanlı Devletini bir mislinde daha fazla genişletmiş; Mısır, Hicaz, Filistin ve Suriye’ye hakim olan kölemen saltanatını ortadan kaldırarak asırlarca Anadolu’nun güney ve güneydoğudan emniyetini sağlamış ve Irak’ın fethinede yol açmıştır. Çaldıran zaferinin sonucu da Doğu Anadolu ile Kuzey Irak’ın fethinden ibaret değildir. O zamanlar siyasi bir kuvvet niteliğini almış olan Şiilik, bir darbede İran hududuna sokulmuş ve artık genişleme yeteneği kırılmıştır.

Yavuz, 1520 yılı Temmuz ayında Macaristan seferi için İstanbul’dan hareket ettiğinde hasta idi. Yolda iyice hastalanmış, Çorlu yakınlarında iki ay kalmış ve 22 Eylül 1520 Cuma günü sabaha karşı, Nedime Hasan Can’la beraber Yasin süresini okumuş, Hasan Can, Yasin’i ikinci kere okurken ‘Selam’ ayetine geldiğinde Yavuz Sultan Selim gözlerini yummuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir