CHP’den 41 Seçim Sözü!

Cumhuriyet Halk Partisi 12 Haziran genel seçimleri öncesi 41 vaadin yer aldığı “41 Söz” kitapçığını hazırlayarak, resmi internet sitesinde yayımladı.

CHP`nin geçen yıl aralık ayında yapılan Olağanüstü Kurultayı`nda açıklanan 41 vaadi, 12 Haziran`da yapılacak milletvekili genel seçimi öncesinde yeniden düzenlendi.

Kitapçıkta, yeni anayasa, zorunlu askerliğin 6 aya indirilmesi, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması, taşeron işçiliğin önlenmesi, GAP`ın bir an önce tamamlanması gibi vaatler yer alıyor.

CHP`nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan “41 Söz” kitapçığı, â€œİşçisinden öğrencisine, emeklisinden çiftçisine kadar, bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla ve bu sorunların üstesinden gelecek projelerimizle iktidara hazırız” ifadeleriyle başlıyor.

İlk vaadin Aile Sigortası`na ayrıldığı kitapçıkta, söz konusu proje ile tüm vatandaşların kimseye muhtaç olmadan bağımsız, özgür ve eşit bireyler olarak yaşamasını sağlanacağı vurgulanıyor. Tüm vatandaşların doğumdan ölüme kadar sosyal devlet güvencesi altında olacağı belirtilen maddede, “Aile Sigortası ile çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz korunacak ve güçlenecek; hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek” deniliyor.

Hak ve özgürlükleri güvence altına alan ve genişleten yeni bir anayasanın yapılacağı bildirilen kitapçıkta, anayasanın şeffaf, katılımcı ve uzlaşmacı bir süreçle hayata geçirileceği ifade ediliyor.

ASKERLİK 6 AYA İNECEK

CHP iktidarında askerlik süresi ilk aşamada 15 aydan 9 aya indirileceği, gerekli hazırlıkları takiben 6 aya çekileceği ifade edilen “41 Söz” kitapçığında, şunlar kaydediliyor:

“Üniversite öğrencileri askerlik hizmetlerini yaz tatillerinde ikişer veya üçer aylık dönemlere bölerek yapabileceklerdir. Bu adımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri`nin (TSK) barış kadrosu yüzde 25-30 arasında azaltılacaktır. TSK daha profesyonel ve çevik bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu önlemlerin yanı sıra, tüm askeri teçhizat alımları gözden geçirilecek, askeri harcamalar zorunlu olanlarla sınırlandırılacaktır. Bu tasarruf tedbirleri ile kazanılan kaynaklar sosyal politikalara ve eğitime kaydırılacaktır. Silahlı kuvvetler üzerinde demokratik kontrolü kurmanın çok önemli bir parçası da hiçbir karar alanının sivil yönetimin iradesinin dışında kalmamasıdır. Ordunun ne büyüklükte olması gerektiği, zorunlu askerliğin hangi şartlarda yapılacağı, askeri harcamaların büyüklüğü gibi konular siviller tarafından karara bağlanmalıdır. CHP iktidarında Türkiye daha sivil, daha barışçı, daha umut dolu olacaktır.”

Türkiye`nin gittikçe bir korku imparatorluğuna dönüştüğü iddia edilen kitapçıkta, 4. madde ise özel yaşamın gizliliğinin korunmasına ayrılmış. CHP iktidarında halkı korku içinde bırakan çetelerden hesap sorulacağı vurgulanan maddede “Artık vatandaşlarımız telefonda konuşurken, aile hayatlarını yaşarken korku içine olmayacaklardır. Her vatandaşın mahremine saygı gösterilecektir” deniliyor.

Kitapçıkta medya üzerindeki baskıların engelleneceği, medyanın özgür ve bağımsız olması sağlanacağı belirtiliyor.

YÜZDE 10`LUK SEÇİM BARAJI KALDIRILACAK

Yüzde 10 seçim barajının “12 Eylül rejiminin bir başka mirası olduğu” değerlendirilen kitapçıkta, CHP iktidarında yüzde 10`luk seçim barajının kaldırılacağı kaydediliyor.

Kitapçıkta, diğer vaatlerin bazıları ise şöyle: “Faili meçhul cinayetler aydınlatılacak, devletin içindeki çeteler ortaya çıkarılacak. Emeklilere milli gelir artışından pay verilecek, emeklerinin karşılığını almaları sağlanacak. Emeklilerin beklediği intibak yasası çıkarılacak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilecek. Tarım ve çiftçi desteklenecek, mazotta ÖTV kaldırılacak, mazot fiyatı yarıya indirilecek. Kamuda taşeron işçilik tamamen kaldırılacak, taşeron işçiler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına göre kadrolu çalıştırılacak. Kamuda 4/B ve 4/C uygulamalarına son verilecek, emek sömürüsü engellenecek. İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun olarak kullanılacak, işsiz kalanların hayat standardı korunacak.”

Güneydoğu Anadolu Projesi`nin (GAP)tüm boyutları ile dengeli bir şekilde ve hızla tamamlanacağı vaadinin de yer aldığı kitapçıkta, “CHP iktidarında, GAP`a ayrılmış kaynakların amaçları dışında kullanılması önlenecektir. Sulamaya yönelik yatırımlar hızla bitirilecek, kısa sürede 1,5 milyon hektar toprak suya kavuşturulacaktır. GAP`ın öncelikli ve sürdürülebilir sektörleri olan organik tarım, tekstil, konfeksiyon, uygulamalı teknoloji, yenilenebilir enerji ve turizmin gelişmesi desteklenecektir” deniliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU`DA YATIRIMLARA SIFIR FAİZLİ KREDİ

Doğu ve Güneydoğu`da öncelikli yatırımlara sıfır faizli ve uzun vadeli krediler verileceği belirtilen kitapçıkta, yeni tesis ve fabrikaların kurulmasını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı yatırımcılara, doğrudan yatırım yapmaları koşuluyla güçlü teşvik sağlanacağı vurgulanıyor.

Başka bir vaatte ise Doğu ve Güneydoğu`da işsizlik ve aş sorununun doğrudan yapılacak devlet yatırımları ile çözümleneceği belirtiliyor. Bu hedefe ulaşmak için ise 2012-2023 döneminde bölgeye toplam 116,1 milyar dolarlık kamu yatırımı öngörülüyor.

Ayrıca vaatler arasında, Güneydoğu`daki mayınlı arazilerin, mayınlardan arındırılarak, topraksız köylülere verileceği de yer alıyor.

Üniversite harçlarının kaldırılacağı belirtilen kitapçıkta, ayrıca “Üniversite öğrencilerinin yurt sorununun en geç 2 yıl içinde tümüyle çözüleceği ile YÖK`ün kaldırılarak, üniversitelerin bağımsızlığa kavuşturulacağı” vaatleri de bulunuyor.

ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER VE AYİM KALDIRILACAK

Kitapçıkta yer alan diğer vaatler ise şöyle sıralanıyor:

-Üniversiteler bilimsel, yönetsel ve mali özerkliğe kavuşturularak özgürleştirilecek.

-Üniversite yönetimlerinde gençlere söz hakkı verilecek, karar sürecine katılmaları sağlanacak.

-Kadın ve gençlerin siyasette temsili artırılacak, ülke yönetiminde söz hakkı sahibi olmalarının önü açılacak.

-Seçim yasaları değiştirilecek, milletvekillerini liderlerin değil halkın seçebilmesi sağlanacak.

-Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilecek, lider sultasına son verilecek. Milletvekili dokunulmazlıkları kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacak.

-Milletvekillerinin ve seçimle gelen tüm yöneticilerin mal bildirimleri internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulacak, Siyasi Ahlak Yasası çıkarılarak yolsuzluklar engellenecek.

-Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilecek, siyasetçiden rant sağlama peşinde koşanlar engellenecek.

-Parlamentoda, başkanlığını ana muhalefetin yapacağı Kesin Hesap Komisyonu kurulacak, muhalefetin iktidardan hesap sorması sağlanacak.

-Kamu İhale Yasası AB standartlarına göre yeniden düzenlenecek, ihaleler şeffaflaştırılacak.

-Devlet Güvenlik Mahkemeleri`nin yerine getirilen özel yetkili mahkemeler kaldırılacak, yargıda birlik sağlanacak.

-Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılarak yargı sivilleştirilecek.

-Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, Atatürk`ün vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirilecek, milli değerlerimize sahip çıkılacak.

-Üreticinin baş tacı olduğu bir ekonomik düzen kurulacak, istihdam artırılacak.

-Ekonomi sıcak paraya değil; çalışana, üretene, alın terine teslim edilecek.

-Bilim ve teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli bir ekonomik kalkınma hedeflenecek.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecek, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke konumundan çıkarılacak.

-Çevre talanına `dur` denecek, ormanlık alanlar korunacak. -Rant yasaları değil, kent yasaları çıkarılacak, şehirler modernleştirilecek.

-2/B arazilerinin mülkiyet sorunu çözülecek, kullandıkları araziler orman köylüsüne bedelsiz verilecek.

-Türkiye 2023 yılında bölgesinde lider, dünyada oyun kurucu konuma taşınacak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir