Atlarla İlgili Sözler

Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı mahvedebilir… CENGİZ HAN

Atımın geçtiği yerde ot bitmez. ATİLLA

Alimleri bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir. YAVUZ SULTAN SELİM

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

Acemi katır kapı önünde yük indirir.

Acemi nalbant gavur beygirinde dener kendini.

Aç at yol almaz, aç it av almaz.

Ağanın gözü ata tımardır.

Alçak at binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay.

Alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırı.

Alma Sarı, Satma Sarı, Kapındaysa Tutma Sarı.

Arık ata, kuyruğu da yüktür.

Aslan Kükrerse Atın Ayağı Kösteklenir.

Ata arpa, yiğide pilav.

Ata binen, nalını mıhını arar.

Ata binersen Allah’ı, attan inersen atı unutma.

Ata da soy gerek, ite de.

At, adımına göre değil, adamına göre yürür.

Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.

Ata eyer gerek, eyere er gerek.

At arıklıkla, yiğit gariplikle.

At, At Oluncaya Kadar Sahibi Mat Olur.

At, avrat, pusat* emanet verilmez.

At beslenirken, kız istenirken.

At binenin, kılıç kuşananın.

At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz.

Atı atasıyla, katırı anasıyla.

Atım tepmez, itim kapmaz deme.

Atına bakan ardına bakmaz.

Atın bahtsızı arabaya düşer.

Atın Dorusu, Yiğidin Delisi (Makbuldür.)

Atın ölümü arpadan olsun.

Atın ürkeği, yiğidin korkağı.

Atın varken yol tanı, ağan varken el(halk) tanı.

At ile avrat yiğidin bahtına.

Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz.

Atlar tepişir, arada eşekler ezilir.

Atlıya saat olmaz.

At ölür, itlere bayram olur.

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

At, biniciye göre kişner.

Atta, avratta uğur vardır.

Atta karın, yiğitte burun.

Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek.

At yedi günde, it yediği günde semirir.

At yiğidin yoldaşıdır.

Beleş atın dişine bakılmaz.

Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin.

Bir (Kere) Sürçen Atın Başı Kesilmez.

Canı yanan eşek, atı geçer.

Katıra: “baban kim?” demişler, “dayım at” demiş.

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

Küheylan at, çul içinde de bellidir.

Osmanlının ayağı üzengide gerek.

Sen dede, ben dede, bu atı kim tımar ede?

Yağmurda Düşmanın Koyunu, Dostun Atı Satılsın

Yumuşak huylu atın çiftesi pek yavuz olur.

Yürük at yemini, yavuz it ününü arttırır.

Yiğit yiğide at bağışlar.

Yoksul Âlâ Ata Binse, Selam Almaz.

Yularsız ata binilmez.

Eğreti ata binen tez iner.

Atı alan üsküdarı geçti.

At beslenir kız istenir

İyi at seyrek mahmuzlanır.

Atın suçunu, eyerin üstünde aramalı.

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir