Hukukla İlgili Atasözleri

“Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.” Freud

“Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.” Gandhi

“Adalet yorumlarımız saatlerimiz benzer: Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.” Fransız Atasözü

“Hukuk birgün herkese lazım olur.” Anonim

“Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar.” Anonim

“En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır.” Anonim

“Ne zulüm, ne merhamet 3′alnızca adalet” Anonim

“İnsanlar ancak adaletle doyurulur.” Emerson

“Adalet önce devletten gelir.” Aristo

“Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır.” Anonim

“Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever.” Kur’an

“Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.” Montesquieu

“İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır.” La Rochefoucauld

“Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz” Jııstiniaus Kanunları

“İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.” Vauvenargues

“Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.” Montesquieu

“Adalet topaldır.” Fransız Atasözü

“Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner.” Konfücyus

“Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.” Candar

“Adalet olmadan düzen olmaz.” Albert Camus

“Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz

bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi

sezilmez bir şeydir.” Leadri

“Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.” Eflatun

“Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir.” Montesquieu

“Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır.” İhering

“Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar.” Falih Rıfkı Atay

“Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur.” Hz.Ebubekir

“Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk herzaman yanılır.” HJbsen

“Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek” Ulpianus

“Anlağın olmadığı yerde kanım birşey yapamaz.” Napoleon

“Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır.” Sadi

“İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır.” Anonim

“Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer”. Anonim

“Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur” Anonim

“Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur.” Çiçero

“Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur.” Ulpinnus

“Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.” Anonim

“Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır.” Mirabeau

“İki insan arasında hüküm edecek olan hakim, sakın asabi bir halde hüküm etmesin” Tecrid-i Sarih Tic. 12/319

“Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz.” Anonim

“Eşitlik arayan mezara gitmeli.” Alman atasözü

“Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.” Anatole France

“Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar.” Anonim

“Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz.” Bud Holiday

“Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. ” Pascal

“Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış.” Kilis sözü

“Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim.” Hanry Clay

“Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır.” Tacitus

“Doğru olan, haklı olandır.” Alesander Pope

“Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler.” Anonim

“Hak yerde kalmaz.” Anonim

“Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.” Buckle

“Bir suç herşeydir; iki suç hiçbirşey!” MME Deluzy

“Asılan hırsız değil, yakalanandır.” Çek Atasözü

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.

Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!” Molierac

“Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir.” Seneca

“Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok…” Tucker

“Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar.” Ovidius

“Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.” Anonim

“Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.” Sokrates

“Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli” Goethe

“Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.” Thomas Fuller

“Yazılı yasalar örümcek ağları gibidir: zayıflan j’akalar, güçlüler deler geçer.” Anonim

“Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur.” Jefferson

“Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir.” Burke

“Yasaların bittiği yerde zulüm başlar.” Lord Chatham

“Hakimsiz, hekimsiz yerde durulmaz.” Anonim

“Hak yerini bulur.” Anonim

“Hak gelince batıl gider.” Anonim

“Hak deyince akan sular durur.” Anonim

“Yasama, yürütme yargı içice geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.” Jean-Jacques Rousseau (1771)

“Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur.” Eflatun (M.Ö.427-347)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir