Belva PLAIN / Belkıs ÇORAKÇI – Gurur ve İhtiras

Kitap,18 yy.’da yahudi bir ailenin başından geçenleri anlatıyor. Önce Almanya’ da yaşayan aile, o dönemlerde başlamış olan yahudi düşmanlığından etkilenmişlerdir. Ayaklanmacılar gösteri yaparak her tarafı dağıtmış ve taşla annenin başına vurmuşlardır.O sırada anne hamiledir. Anne ölür ve küçük kız Miriam doğar.

O sıralarda ailenin en büyük oğlu David altı yaşındadır ve bütün olanlar belleğine kazınır. Bu olaylar yüzünden Baba Ferdinand ABD’ye göç eder. Çocukları büyükbabalarına bırakır.

Ferdinand’ ın ABD’ de işleri düzgün gider ve çok zengin olur. Tekrar çocuklarını almak için Almanya’ ya geri döner. Çocuklarını alır ve ABD’ ye dönmek üzere gemi yolculuğuna başlarlar. Gemi yolculuğu sırasında David, Gabriel adında bir çocukla tanışır ve iyi dostluk kurarlar.

ABD’ ye geldiklerinde çok lüks bir yaşamın içinde bulurlar kendilerini. Miriam henüz küçüktür ama David onbeş yaşlarındadır. David haksızlıklara tahammülü olmayan ve dedesinin de etkileri ile Yahudiliğin kurallarını hayatına yansıtan bir çocuktur. Oysa babası Ferdinand, ABD’ deki sosyal normlara tamamen adapte olmuş ve Yahudilikten uzaklaşmıştır. Bu yönüyle David’ le süreli çatışmaya başlarlar.


David’ in tahammül edemediği tek şey “kölecilik sistemidir”. Bu sistemi, kendisine tahsis edilen hizmetçiyle sorgulamaya başlar ve reddeder. Kendisi doktor olmayı çok istiyordu. Babasıyla da sürekli tartışıyorlardı. Onun için kuzeye gidip doktorluk eğitimi almak ister ve babası onu gönderir.

Miriam ise şatafatlı bir hayatın içinde büyütülmüştür. O zamanlar kız çocukları sadece iyi bir eş olmak için eğitilirler ve zamanı geldiğinde evlendirilirlerdi. Miriam onaltısında çok zengin olan Eugene Mendes’ le evlendirilir. Miriam hiç sevmediği bu adamla evlenir ve iki çocuğu olur.

Eugene’ nin bir metresi olduğunu öğrenir. Miriam bundan fazlası ile etkilenir ve çok mutsuz geçireceği bir döneme başlar. Gabriel avukat olmuş, dönmüştü. Miriam’ a karşı büyük bir aşk beslemekteydi. Miriam ise çok yakışıklı olan Andrea’ ya gönlünü kaptırmıştır.
David de doktor olup dönmüştü. Amacı buradaki köleleri örgütlemekti. Toplantılar, konuşmalar yapıyordu. Bu sırada savaş patlak vermiş ve David tekrar kuzeye gitmiş, Gabriel ile karşı saflarda yer almışlardı.

Savaş inanılmaz kıtlık getirmişti. Ferdinand iflas etmiş ve Miriam’ ın evinde kalmaya başlamıştı. Eugene, bir sürü askerin evini basması sonucu ölmüştü, ve işler Miriam’ a kalmıştır. Hiç alışık olmadıkları bir hayatı sürmeye başlarlar.

Savaş sonrası David bütün dişlerini kaybetmiş, Gabriel de tek kolunu yitirmişti. Andrea bir gün elinde bir çok değerli hediye ile Miriamların evine gelir. Miriam’ ın, aşık olduğunu sandığı Andrea savaştan faydalanıp çok zengin olmuştur. Miriam hiçbir değeri olmayan birisi olduğunu anlar ve ona onunla olamayacağını anlatır.

Gabriel, ise hala Miriam’ ı sevmektedir. Ancak Miriam daha önceleri ona Andrea’ yı anlatmıştır. Onun için mutsuzdur. Oysa Miriam, Andrea’ yı o halde gördükten sonra, ilkeleri olan, zeki ve çok dürüst bir karaktere sahip Gabriel’ i sevdiğini anlar ve ona evlenme teklifinde bulunur. Gabriel çok şaşırır ve olmayan kolunu problem ederek, Miriam’ı reddeder. Ancak Miriam en sonunda onu ikna edeceğine inanır ve mücadelesine devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir