Fakir Baykur – Kaplumbağalar

Başlıca Kahramanlar:

Eğitmen Rıza:Tozak köyünün öğretmenidir.Bu köyde doğmuş ve büyümüştür.Atak,aklı başında,cesur ve bilgili bir kişidir.Köylüye yardım etmek için çabalar.

Kır Abbas :Tozak Köyü’nün ileri gelenlerindendir.Cesur ve yenilgiyi kabul etmeyen bir kişiliğe sahiptir.Çalışkan ve merhametlidir.Eğitmen Rıza’nın en büyük destekçisidir.

ÖZET:

Olaylar,Ankara’ya 100,Kızılırmak’a 15 km uzaklıkta olan Tozak köyünde geçmektedir.Tozak,çevresi Sünni köyleriyle çevirli bir Alevi köyüdür.Alevi geleneği ve kültürü bu fakir ve kıraç köyde halen sürmektedir.Neşe ve eğlenceye düşkün Aleviler,şarap ve içkiye bu eğlencelerinde çokça ihtiyaç duymaktadırlar.Fakat köy,her imkandan yoksun,susuz,karasal bir köydür.Üzüm yetişmemektedir.Köylülere civar köylerden de üzüm verilmemektedir.Çünkü Sünniler şarabı günah saymaktadırlar.Bu olaylar gelişirken Eğitmen Rıza bir öneride bulunur.Tozak’ın kuzeyindeki düzlük alan bağ haline getirilebilir.Bütün köy halkı ve Rıza canla başla çalışarak verimsiz,taş dolu,susuz araziyi beş-altı ay içinde bağ haline getirirler.Bağ o kadar verimlidir ki köyün hem şarap hem de üzüm ihtiyacını karşılayabilir.Köy eski neşesinde geri kavuşur.Köylünün “Purluk” dediği bağa kaplumbağalar akın etmeye başlar.Çünkü hayvanlar güneşin yakıcılığından bu yeşilliğe sığınarak kurtulmaktadırlar.Kır Abbası,yaşına rağmen hiç para almadan bağın gelişmesi işlerinde çalışmaktadır.

Bir akşamüstü,köye havadan kara bir şey düşer.Düşen şey,meteoroloji gözlem aracıdır.Köylü,çekinir ve bu yabancı cismden korkar.Bu cismi okulun bir odasına kapatırlar.Ertesi gün köye herkesin mülkünü ölçüp üzerine yazdırdıktan sonra gidecek olan kadastro komisyonu gelir.Köylü komisyon üyelerine temkinli davranır.Beklenmedik bir şey olur ve üyeler Purluk’taki bağın,devlete dait olduğuna karar verir.Köylü bağın kendilerine ait olduğunu ispatlamaya çalışsada başaramaz ve komisyon üyeleri gerekli işlemleri yaparak tutanağı hükümete havale eder.Böylece devlet ile köylü arasında bir çekişme başlar.Köylü cahil ve zayıftır.Devletile başa çıkamaz.Devlet,Tozaklılara Pruluk arazisi yüüznden ev başına yüklü bir kira yükler.Köylüler avukatlara,yarguçlara,memurlara gider fakat en sonunda zorluklarla yeşerttikleri tarlalarını bozarlar.Köydeki bütün sığırları tarlaya sürerler.Yeşil tarla eski haline döner.Kaplumbağalar eskisi gibi güneşin yakıcı alevleri altında kalmıştır.Onlar da köyü terk eder.Kır Abbas,yeni doğan torununa Yeşer ismini verir fakat devlete kırgındır.Rıza da köy okulunda yaşamına devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir