Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal

Romanın özeti

Abdülhamit devrinde geçen olaylarda,Sinekli Bakkal mahallesinin imamınının kızı Emine , okuldan arkadaşı Tevfik ile babasından gizli başka bir mahalle de evlenirler .Tevfik ,orta oyununda zenne rolüne çıktığı için Kız Tevfik diye anılmaktadır.

Ayrıca Sinekli Bakkal da bir bakkal dükkanı vardır.İmam bağnaz bir adamdır ve onun terbiyesiyle yetişen Emine Tevfik ile anlaşamamaya başlar.Sonunda Tevfik ile anlaşamaz ve boşanır. Boşandıktan sonra hamile olduğunu anlar. Tevfik ününü giderek arttırır ve bir gün karısının taklidini yaptığı için İstanbul dan sürülür.emine çocoğunu doğurur. Bir kızdır ve adını Rabia koymuşlardır . Kızın eğitimiyle imam ilgilenir.kız çok iyi bir hafız olmuştur. Abdülhamid in zaptiye nazırı Selim Paşa nın karısı onun şöhretini duyar ve konağa çağırır.Artık orada mevlit okumaya başlar kızının sesinin eğitilmesini isteyen Selim Paşa imamla konuşur imam önceleri itiraz etsede daha sonraları Selim Paşa nın para veririm demesiyle izin verir. ilk önce Vehbi Dededen alaturka musiki dersleri alır .sonra Selim Paşa nın oğlu Hilmi ye piyano dersi veren Peregrini den ders almaya başlar.
Günün birinde babası sürgünden döner ve Sinekli Bakkaldaki bakkalını yeniden açar.Bunu öğrenen kız dedesinin yanından ayrılıp babasının yanına taşınır.o yıllarda Jön Türkler abdülhamid in padişahlığını kaldırmak için çalışmalar yapmaktadırlar.Bunların içinde Hilmi de vardır.Ortaoyununda zenne rolüne çıkan Tevfik , Hilmi nin isteği üzerene bir gün kadın rolüne girip,Jön Türklerin Avrupa dan gelen ihtilalci gazetelerini Fransız postanesinden alırken yakalanır.İş meydana çıkınca,Selim Paşa ,Hilmi ile Tevfik i Şama sürer.Babasının oyun arkadaşı ile kalan Rabia nın geçim kaynağı bakkallık ve hafızlıktır.Peregrini Rabia ya aşıktır .O yıllarda ölen annesinden kalan eve yerleşip Müslüman olup Osman adını alan Peregrini Rabia ile evlenir.O yıllarda imam ölür.Rabia çevresinden ayrılmak istemeyince imamdan kalan eve yerleşirler.Abdülhamid adına işkence yapmaktan çekinmeyen Selim Paşa ,kendi oğlunu sürdükten sonra değişmeye, insanlık duygularını yeniden hatırlamaya başlar ve görevinden istifa eder.1908 yılında Meşrutiyetin ilanıyla Tevfik ve Hilmi sürgünden dönerler .Çok zor bir doğumdan sonra Osman ile Rabia nın çocukları olmuştur.Sinekli Bakkal da yine o eski mutlu bir hayat yaşarlar.

ELEŞTİRİ:Çok müthiş bir dil zenginliği var.Olayların akıcı bir dille söylenmesi romanın sürükleyiciliğini arttırıyor. Tek kelimeyle bir insanda bulunabilecek büyük bir hazine .Bunun sayesinde yaşamadığım o günleri yaşamış gibi oldum.

3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir