Kanuni Sultan Süleyman Dörtlemesi

KİTABIN ADI Kanuni Sultan Süleyman Dörtlemesi
KİTABIN YAZARI Orhan ASENA
YAYINEVİ VE ADRESİ T. İş Bankası Kültür Yayınları
BASIM TARİHİ Ağustos 1998
KİTABIN YAYIM MAKSADI Harem Hayatı Ve Çekişmeleri

KİTABIN ÖZETİ :

Topkapı Sarayında Hasbahçe. Burada her şey Valide Sultan’ ın buyruğundadır. Renk renk çiçekler arasında renk renk giyinmiş kızlar. Kızların en büyüğü 20 yaşındadır. Temiz giyinirler ve zevklerine düşkün kızlardır. Daye Hatun bu kızlara zarafet hakkında ders vermekedir. Daye Hatun kırk yaşında olmasına rağmen güzel bir kadındır. Süleyman’ ın haremindeki kızları, Süleyman için eğitir. Fakat haremdeki kızlar birbirlerinin güzelliklerine özendikleri için kendi güzelliklerinin farkına varamazlar.

Daye Hatun böyle düşünürken içeri Suzidil Kalfa girer ve Daye Hatun’ a 3 yeni cariye getirir. İçlerinden biri çok farklıdır ismi Roksolan ’dır. Daye Hatun kızı çok beğenir ve kızla dertleşir. Havze Hatun, Gülbahar’ ın oğluna olan ilgisizliğinden şikayet etmektedir. Gülbahar’ ı kıskandıracak birinin olmasını ister.

Havze Sultan Süleyman’ ın annesidir. Onun mutlu olmasını ister. Gülbahar’ ın oğlu Süleyman’ a yeterince ilgi göstermediğinden şikayet eder ve ona bir oyun oynar. Daye Hatun’ un elinde istenen nitelikte bir kız olup olmadığını sorar, o da Roksolan’ ı Hafze Sultan ile tanıştırır. Daye Hatun Roksolan’ la birlikte Hasbahçe’ ye girerler. Valide Sultan Roksolan’ ı görmek istemektedir. Valide Sultan Roksolan’ ı ilk gördüğünde ondan etkilenir ve ona Hürrem ismini verir.

Hünkarın arz odasında Süleyman ile İbrahim vardır. İkisi de aynı yaşta olup, İbrahim ağa Süleyman’ ın has odabaşısıdır. Süleyman ülke sorunlarından bunalmış bir şekilde İbrahim’ le dertleşir.

Hafze Sultan üst üste gelen ölümlerden dolayı insafa gelir. Planladığı oyunu oynamak istemez. Daye Hatun’ a bunu açıklar ve Roksolan’ a yüzüğünü hediye eder. Hürrem bununla yetinmez. Daye Hatun Havze Sultan’ ın söylediklerini Hürrem’ e bildirir. Hürrem buna çok üzülür. Ölümü bile göze alarak Süleyman’ ın karşısına çıkmaya karar verir.

Süleyman haremindeki kızlardan biriyle beraber olmak ister. Gece vakti kızlarağası önde Süleyman ise onun arkasında ilerlerken Hürrem Süleyman’ ın geldiğinin farkına vararak, kendisini Süleyman’ ın önüne atar. Süleyman kızı kaldırır ve niye böyle bir şey yaptığını sorar. Kızdan etkili cevaplar alır. Hürrem’ in bakışlarından etkilenir. Süleyman Hürrem’ e Cuma için gün verir. Haremde bu durum yayılır. Bu Gülbahar ve Hürrem arasında kavgaya sebep olur. Gülbahar Süleyman’ ın seçtiği kadına el kaldırmıştır.

Hürrem ve Kanuni bir süre sonra evlenirler. Aradan 10 yıl geçer. Dört çocukları olmuştur. Hürrem çok hırslı ve inatçı bir kadındır. Gerçekleştirmek istediği iki planı vardır. İlki Süleyman’ la nikah -ki bunu gerçekleştirmişti- ikincisi ise Süleyman’ dan sonra Al-i Osman‘ ın başına kendi çocuklarından birinin geçmesiydi. Bunun için de İbrahim Ağa’ nın ölmesi gerekiyordu.

Osmanlı’ nın kanunlarına göre Süleyman’ dan sonra tahta Mustafa geçecekti. Hürrem bunu çok iyi biliyordu. Bu sırada doğuda İran Şahı Tahmasp Osmanlı’ ya olan vergi borcunu ödemiyordu. Bunun üzerine Süleyman bir ordu hazırlayıp İran Şahı’ nın üzerine yürümesini emretti. Ordunun başında ise Sokullu Paşa komutan olarak getirildi.

Halk Süleyman’ ın siyasetini beğenmemekteydi. Savaşlar ve taht kavgaları halkı bunaltmıştı. Halkın içine birileri tarafından fitne sokulmuştu. Bu da hiç hoş değildi. Şehzade Mustafa Amasya Sancağını yönetmekteydi. Kanuni Sultan Süleyman’ ın İran Şahı Tahmasp’ ın üzerine saldırması için yolladığı orduda da bu fitneler etkili olmuş ve ordunun bir kısım askeri Sokullu Paşa’ nın emrine karşı çıkmıştır. Ordu ikiye bölünür. Bu durum Kanuni’ yi çok fazla üzer. Hürrem Sultan aradığı fırsatı ele geçirir ve Süleyman’ ın Şehzade Mustafa’ ya karşı cephe almasına neden olur. Böylece Kanuni, Şehzade Mustafa tarafından ihanete uğradığını sanar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir