Anestezi

Bilinç kaybı olmaksızın ya da bilinç kaybıyla birlikte ağrı duyumunun ortadan kalkması anlamına gelir. Ağrıya karşı duyarlığın ortadan kaldırılması 3 şekilde sağlanabilir.
1 — Genel anestezi : Bilinç kaybı vardır, bütün vücutta ağrı duyulmaz.
2 — Lokal veya spinal anestezi: Sınırlı bir bölgede ağrı duyulmaz.
3 — Kısmi (topical) anestezi: Anestezi maddesinin uygulandığı yerde acı duyulmaz.
Anestezi kavramı eski bir kavramdır ve yüzyıllar boyunca bazı müdahalelerde ağrıyı dindirmek amacıyla, alkol, afyon v.b. maddeler kullanılmıştır.
Günümüzde, operasyonlarda hastayı uyutmak için solunum yoluyla uygulanan azot protoksit ya da güldürücü gaz, 1769 yılında Joseph Priestley tarafından bulunmuştur. 1799 yılında da, yine bir İngiliz, Sir Humphry Davy, azot protoksitin bilinç kaybı yaratabildiğine dikkati çekmiştir. 1844′ de Amerikalı diş hekimi Horace Wells, bu özelliği, kendi dişlerinden birini azot pro-toksitin etkisi altında bulunduğu sırada acısız bir şekilde çektirerek denemiştir.
Eter 16. yüzyıldan beri bilinen uçucu bir sıvıdır. Ancak, 1829′da Michael Faraday, eterin bilinç kaybı yarattığını gösterdiği zaman önem kazandı. 1842 yılında operatör Cravvford W. Long, eteri bir ur ameliyatında başarıyla kullandı.
Kloroform, 1831 yılında New Ycrklu Sa-muel Guthrie tarafından bulundu ve 1847′ de Edin Doktor James Y. Simpson tarafındon doğumu sırasında Kraliçe Vik-torya’ya uygulandıktan sonra popüler hale geldi. Karaciğer acısından zehirleyici nitelikte bulunduğundan son zamanlarda terkedilmiştir.

Bir yorum

  • Vedat^^

    anestezi : ameliyat sırasında hastayı öLüm iLe yaşam arasında tutma SANATıdır^^…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir