Sinop Hakkında Kısa Bilgi

Sinop’un İlçeleri : Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli

Sinop ismi nerden gelmektedir?

Sinop adının ilk kez nereden türediği ve son biçimini nasıl aldığı üzerinde çok şeyler söylenmiş, değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bu söylenti ve yazılı yorumlar zamanla çoğalmış, birkaç harf değişikliği ile birbirine benzer sözcükler ortaya çıkmıştır.

Bu adlar kitaplara, dergilere ve gazetelere geçmiş, halk dilinde de konuşulduğuna göre buraya alacağız. Şimdi bunların bazılarını sıralayalım:

1. Sinope Irmak Tanrısı Osopos’un güzeller güzeli kızıymış. Rivayete göre mutlu bir hayatı varmış. Birgün Tanrılar Tanrısı Zeus kendisini görmüş ve o anda aşık oluvermiş. Zeus bu, gönlünü kaptırdığını elde etmek için yapmadığı üçkağıtçılık yokmuş . Ama Sinope, Zeus’un bile başını döndürecek bir güzellikteymiş. Eli ayağı, dili dudağı dolaşmış Tanrılar Tanrısının, Sinope’ye aşkına karşılık her istediğini yapacağını söylemiş. Korku içindeki genç kız, kendisine dokunmamasını, kız oğlan kız almak istediğini söylemiş heybetli Zeus’a. Tanrılar Tanrısı, sözüne sadık kalmış ve Sinope’yi alıp en sevdiği yerlerden olan Karadeniz’in cennete benzeyen yemyeşil kıyılarına bırakmış. (Yani bugün Sinop ilimizin bulunduğu yere)

2. Sinop’un ilk kez Hititçe Sinova adı ile anıldığını Hitit kaynaklarından öğreniyoruz.

3. Prof. Yusuf Kemal Tengirşenk’in eşi Nazlı Tengirşenk, Sinop Halkevi yayınlarından Dıranaz dergisinde “American Journal of Phylology” adli, David M. Robinson’ın yapıtından çevirilerinde, Sinop adinin Asurların ay ilâhı olan “Sin”den geldiğini bildirmektedir.

4. Bazı kaynaklar Sinop adının ilk söylenişini Sinavur olarak ileri sürmektedir.

5. M.Ö. 200 yıllarında yaşayan Skymnos, şiirlerinde Sinop adının Sinope adlı bir Amazon kraliçesinin adından geldiğini dile getirir.

6. Suyun göğsü anlamında Farsça (Sine-i âb) dan Sınap şekline çevrilmiş ve böyle konuşulmuş deniliyor.

Yukarıda belirtilen yazılı ya da sözlü görüşlere bakılırsa Sinop adında başta (S) harfi ortaktır. İkinci sırada ortak harf (I) seslisidir. Yalnız birinde (E) seslisi vardır. Üçüncü harf (N) hepsinde yine ortaktır. Diyebiriz ki; öteden beri Sinop adında bu (S=I=N) harfleri bugünkü şekli ile yerlerini korumaktadır. Hemen hepsinde (S-I-N) harflerinin sonunda çeşitli ekler görüyoruz.

Geçmişten günümüze Sinop Valileri

Osmanlı Dönemi
Süleyman Necmi Selmen (Mutasarrıf) (1922-1922)

Cumhuriyet Dönemi
Nizamettin Atakur (1923-1926)
İbrahim Ethem Aykut (1927-1928)
Abdulhak Savas (1933-1935)
Süreyya Yurdakul (1935-1937)
Naci Kıcıman (1937-1937)
Salih Rıza Kılıç (1941-1946)
Ömer Naci Rollas (1946-1947)
Mehmet Rıfat Şahinbaş (1947-1949)
Ahmet Muhtar Acar (1949-1950)
Fazıl Kaftanoğlu (1950-1950)
Selahattin Gedik (1951-1952)
M. Avni Dümer (1952-1952)
Muharrem Balasaygun (1953-1954)
Hüseyin Alan Meydanoğlu (1954-1954)
Esat Onat (1954-1957)
Nedim Evliya (1957-1959)
Haldun Mentaşoğlu (1960-1960)
Sevket Esen (1960-1962)
Fikret Ersanlı (1962-1964)
Kasif Tosun (1964-1966)
Kemal Paşaoğlu (1966-1968)
Naci Babacan (1968-1970)
İsmail Dokuzoğlu (1972-1975)
Abidin Çoskun (1975-1978)
Ahmet Bassoy (1978-1979)
Nacati Özen (1979-1981)
Muzaffer Yüzgeç (1981-1983)
Mustafa Demirel (1983-1984)
M. Şefik Kalkan (1984-1985)
Şükrü Ergün Özakman (1985-1988)
Arif Akbulut (1988-1991)
Adil Yazar (1991-1993)
M. İrfan Kurucu (1993-1997)
Selahattin Basar (1997-2000)
Ayhan Nasuhbeyoğlu (2000-2001)
Zeki Şanal (2003-2008)
Mustafa Hakan Güvençer (2008- )

13 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir