* İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir. (Hz. Muhammed) * İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk