Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy Ahlak olmayan yerde