Sago rap 1 Sürç-i lisan eylediysem affola Kulaklarimda gaf dola, şamar yüzümde iz kala Ve bir çuval da incir yerle bir de olsa, köle bu ruha af Ara