Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanlari

1910’da İstanbul’da doğmuştur.Gazihasanpaşa Rüştiyesi’ni bitirip girdiği Galatasaray Lisesi’nin ikinci sınıfından ayrılarak öğrenimini yarıda bırakmıştır.Avukat katipliği,ambar memurluğu,gazetecilik gibi işlerde çalışmıştır.1938’de sosyalist düşünceleri sebebiyle 15 yıl hapis cezası almıştır.Çankırı,Malatya,Çorum,Nevşehir cezaevlerinde yatar.1950’de genel aftan yararlanarak hapisten çıkar.Özellikle 1955’ten itibaren yayınladığı romanlarıyla Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biri olmuştur.Ayrıca Osmanlı tarihiyle ilgili görüşleri de onun Türk düşünce tarihinde farklı bir yer tutmasını sağlamıştır.21

» Devamını Oku