Şair Nefi’nin İdamı

Divan edebiyatının meşhur şairlerinden Nef’i, 1572’de, Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğmuştur. Nef’i mahlası olup, asıl adı ömer’dir. Sultan Birinci Ahmed devrinde İstanbul’a gelen Nef’i, yazdığı kasidelerle kısa zamanda şöhrete ermiş, hatta daha sonra kaside yazan en büyük şairler bile ondan etkilenmiştir. Muhtelif memuriyetlerden aldığı aylıktan çok, kasideleri için verilen ve bir servet denilebilecek caizeler (şiir hediyesi) ile geçinirdi. Türkçe divanı yanı

» Devamını Oku