Halihazırda memur olmayan bir kişinin, boş memur kadrolarına atanması açıktan atama olarak adlandırılır. Uygulamada 2 şekilde gerçekleşir: Açıktan İlk Defa Atama Sınavlı veya sınavsız alım usulü ile daha